Hilde, Janne, Ward & Gijs Vermeulen

Karls Containercup

Op 26/11/2019 verloor mijn echtgenoot Karl Vermeulen, papa van Janne, Ward en Gijs, een hele zware strijd van 17 maand tegen darmkanker.  Tien dagen na het stellen van de diagnose zat het potje van de Vlaamse Overheid, de stoelgangtest, in de brievenbus. Die avond moesten we naar het ziekenhuis om het resultaat van de bijkomende onderzoeken te bespreken. Het gevoel dat ik op dat moment had bij het bekijken van de post was vreselijk, moeilijk te beschrijven.  In 2018, het jaar waar ook voor het eerst de 53 jarigen (Karls leeftijd) en de 54 jarigen zich konden laten onderzoeken.

Voor Karl te laat …

Niet enkel die 10 dagen maar jaren te laat!

Jaarlijks ging hij op controle bij cardioloog en nefroloog.  Niets toonde aan dat Karl zo ziek was.

Hij had van niets last en werkte vele uren. Tot hij, in juni van 2018,  darmklachten kreeg. Karl kreeg een hele zware diagnose, darmkanker met levermetastasen en peritoneale metastasen …

De kanker had dus reeds de kans gekregen zijn weg te zoeken verder in het lichaam …

Dit proces moet al jaren bezig geweest zijn …  Karl drukte vele vrienden op het hart dat ze zich moesten laten testen.  Hij wilde hen hetzelfde leed besparen.  Operaties (darmoperatie, debulking, leveroperaties, hipec, …) en vele chemobeurten.

Alles probeerden de artsen en professoren om Karl te redden.  Hijzelf vocht als een leeuw zonder klagen.

Hij had ook nog de zorgen om zijn bedrijf draaiende te houden.  Karl was te bewonderen maar toch verloor hij deze zware strijd.

“Is dit alles nu echt voor niets geweest” waren de woorden van Karl.  Nee, dit mag niet zijn!

Voor Karl ondernemen we deze actie, zijn raad willen we verder doorgeven.  Doe de stoelgangtest!! Gooi die niet zomaar in de vuilbak.

Darmkanker is de derde meest voorkomende kanker in België.  Met onze actie willen we samen met  familie en vrienden de mensen wakker schudden om de stoelgangtest uit te voeren.

Een kleine moeite die de mensen veel leed kan besparen.

Iedere man en vrouw van 50 jaar krijgt zo’n potje toegestuurd.  Slechts 52 % van de bevolking dient dit staaltje in.

Als de ziekte vroeg genoeg ontdekt wordt geneest 95 % van de patiënten. 

In Amerika ontvangt men deze test vanaf 45 jaar.

Daarom willen wij als familie benadrukken: DOE.DE.TEST! 

30/12/2021
10:03

JD DESIGN BV

View all

Raised €250

Raised €500

Raised €1,000

Received first donation

Received 10 donations

Received 25 donations

Received 50 donations

Posted a blog update

Show more

De vzw "Stop Darmkanker", opgericht in 2012 door maagdarmspecialist Dr. Luc Colemont, is een dynamische, niet-gesubsidieerde en onafhankelijke NGO. Ons motto is "Kennis delen kan levens redden". De kennis over darmkanker is bij het brede publiek, de zorgverstrekkers en beleidsmakers nog ontoereikend. Eén op 20 personen wordt ooit met deze ziekte geconfronteerd. Als vroegtijdig ontdekt is er méér dan 90% kans op genezing. Onze vzw wil door acties en campagnes, informatie en voorlichting geven.